Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

14.133

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.540

Hình sự

3.551

Dân sự

4.957

Hôn nhân và gia đình

109

Kinh doanh thương mại

68

Hành chính

42

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

1.863

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv