Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

14.846

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.772

Hình sự

3.757

Dân sự

5.127

Hôn nhân và gia đình

117

Kinh doanh thương mại

77

Hành chính

44

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

1.949

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv