Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

17.412

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

4.465

Hình sự

4.745

Dân sự

5.756

Hôn nhân và gia đình

129

Kinh doanh thương mại

81

Hành chính

58

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

2.175

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv