Loading...
Skip to main content

Lịch tiếp dân

(16/10/2018 10:56)

Lịch tiếp dân tháng 10/2018

  

LỊCH TRỰC TIẾP DÂN THÁNG 10/2018

(Kể từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/10/2018)

STT

Họ và tên

Ngày trực

Ghi chú

01

Thẩm phán: Nguyễn Thị Tuyết Vân

Thư ký: Nguyễn Văn Đạt

Ngày 01/10/2018

 

02

Thẩm phán: Nguyễn Thị Thúy Phượng

Thư ký: Nguyễn Thị Kiều Thanh

Ngày 02/10/2018

 

03

Thẩm phán: Trần Thị Kim Sang

Thư ký: Nguyễn Thị Minh Thư

Ngày 03/10/2018

 

04

Thẩm phán: Nguyễn Văn Tông

Thư ký: Nguyễn Ngọc Hân

Ngày 04/10/2018

ĐT: Tòa HC-KT-LĐ

3820546

05

Thẩm phán: Nguyễn Duy Lâm

Thư ký: Huỳnh Tiến Thông

Ngày 05/10/2018

 

06

Thẩm phán: Bùi Đức Xuân

Thư ký: Trần Song Tố Như

Ngày 08/10/2018

 

07

Thẩm phán: Lê Thị Thu Trang

Thư ký: Nguyễn Thị Trúc Linh

Ngày 09/10/2018

 

08

Thẩm phán: Võ Thị Hồng Mai

Thư ký: Lê Thị Oanh

Ngày 10/10/2018

 

09

Thẩm phán: Nguyễn Văn Son

Thư ký: Nguyễn Chí Nguyện

Ngày 11/10/2018

 

10

Thẩm phán: Đặng Thị Đồng

Thư ký: Thái Công Hậu

Ngày 12/10/2018

ĐT: Tòa Dân sự

3820539

11

Thẩm phán: Đỗ Văn Thinh

Thư ký: Khúc Tân Nam

Ngày 15/10/2018

 

12

Thẩm phán: Lưu Ánh Nguyệt

Thư ký: Võ Thanh Vy

Ngày 16/10/2018

 

13

Thẩm phán: Nguyễn Thị An Tiên

Thư ký: Hà Thị Cẩm Vân

Ngày 17/10/2018

 

14

Thẩm phán: Phạm Thị Thanh Giang

Thư ký: Nguyễn Đức Đang

Ngày 18/10/2018

 

15

Thẩm phán: Mai Văn Triến

Thư ký: Võ Thị Phương Yến

Ngày 19/10/2018

ĐT: Tòa Hình sự

3820540

16

Thẩm phán: Lê Hữu Chiến

Thư ký: Thái Thị Thúy Vân

Ngày 22/10/2018

 

17

Thẩm phán: Trương Thị Tuyền

Thư ký: Nguyễn Thị Tuyết Minh

Ngày 23/10/2018

 

18

Thẩm phán: Phạm Thị Hồng Vân

Thư ký: Đỗ Huy Phong

Ngày 24/10/2018

 

19

Thẩm phán: Lâm Văn Be

Thư ký: Nguyễn Ngọc Hân

Ngày 25/10/2018

 

20

Thẩm phán: Hồ Dương Liêm

Thư ký: Nguyễn Minh Sang

Ngày 26/10/2018

ĐT: P.KTNV-THA

3501543

21

Thẩm phán: Nguyễn Thị Tuyết Vân

Thư ký: Nguyễn Văn Đạt

Ngày 29/10/2018

 

22

Thẩm phán: Nguyễn Văn Tòng

Thư ký: Dương Thị Kiều Trang

Ngày 30/10/2018

 

23

Thẩm phán: Nguyễn Quốc Tuấn

Thư ký: Nguyễn Bùi Toàn

Ngày 31/10/2018

 


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 278
cdscv