Loading...
Skip to main content

Ký giao ước phối hợp công tác.

(23/10/2018 10:20)

Ngày 28/8/2018 tại Hội trường TAND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Sở tài nguyên & môi trường tỉnh ký giao ước phối hợp công tác.

image

Dự buổi ký kết và triển khai thực hiện quy chế phối hợp Phía Tòa án: Đồng chí Đỗ Văn Thinh – Phó Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh, Thẩm phán, thư ký TAND hai cấp tỉnh; Phía Sở tài nguyên&môi tường (Sở TN&MT) có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT và đại diện các phòng đăng ký đất đai huyện.

Quy chế phối hợp được xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật tố tụng dân sự, tố tụng hành chính; pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan; Quy chế quy định nguyên tắc, nội dung và phương thức phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc TAND tỉnh Tây Ninh và các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến lĩnh vực đất đai như: Đo đạc, thẩm định; định giá tài sản tranh chấp; lồng ghép sơ đồ hiện trạng sử dụng đất tranh chấp vào bản đồ địa chính; xác nhận bản đồ; trích lục hồ sơ; cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất… phục vụ cho công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, các vụ án hành chính của Tòa án cũng như việc cung cấp các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để phục vụ công tác quản lý về đất đai của Sở TN&MT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Mục đích phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm của cơ quan TAND hai cấp tỉnh Tây Ninh và cơ quan thuộc Sở TN&MT tỉnh trong công tác giải quyết án; công tác quản lý về đất đai; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác giải quyết những vụ, việc có liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai; tạo điều kiện và hỗ trợ để các bên thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; bảo đảm lợi ích của nhà nước, trật tự an toàn xã hội; Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất giữa cấp tỉnh và cấp huyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết án, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Qua buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã thống nhất ban hành “Quy chế phối hợp giữa TAND tỉnh và Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh”.

Đây là công tác phối hợp thường xuyên, kịp thời và hiệu quả, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động chuyên môn của mỗi đơn vị và các cơ quan, ban ngành có liên quan.

Lê Hùng


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 95
cdscv