Loading...
Skip to main content
Giới thiệu TAND Tỉnh Tây Ninh

Giới thiệu TAND Tỉnh Tây Ninh

img

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Tây Ninh là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, hiện có 9 đơn vị hành chính bao gồm Thành phố Tây Ninh và 8 huyện. Thành phố Tây Ninh là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của tỉnh, cách thành phố Hồ Chí Minh 99 km. Tỉnh Tây Ninh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; phía Tây và Bắc giáp Vương quốc Campuchia với đường biên giới dài 240 km, có 2 cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài, Xa Mát), 4 cửa khẩu chính, 10 cửa khẩu phụ; phía Đông giáp tỉnh Bình Dương và Bình Phước, phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An.

Tây Ninh đã từng là căn cứ địa cách mạng của xứ ủy Nam kỳ và phân liên khu miền đông trong cuộc kháng chiến chống Pháp và là căn cứ Trung ương cục Miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, khi đất nước đi vào xây dựng, củng cố chính quyền thì chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra vào năm 1979. Một lần nữa, phát huy truyền thống “trung dũng, kiên cường”, quân và dân Tây Ninh đã phải hy sinh sức người, sức của để bảo vệ vững chắc biên cương thiêng liêng của tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tỉnh nhà.

Ngay sau khi giải phóng 30/4/1975, tại Tây Ninh, Tòa án đặc biệt được thành lập xét xử những phần tử phản cách mạng, nợ máu với nhân dân, những tên có âm mưu lật đổ chính quyền, phục thù giai cấp,… và những loại tội phạm khác xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đến tháng 8/1975, Ban Tư pháp tỉnh được thành lập giải quyết những tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Tuy nhiên sau 4 tháng hoạt động của Tòa án đặc biệt và 1 năm hoạt động của Ban Tư pháp dù đã thể hiện quyền lực của chính quyền cách mạng, nhưng còn nhiều khiếm khuyết về tổ chức cũng như phương thức hoạt động.

Đến tháng 6/1976 sau Hội nghị các Tòa án nhân dân ở phía Nam kết thúc và được sự thống nhất của Đảng, Đoàn Tòa án nhân dân tối cao, Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh được chính thức thành lập. Những ngày đầu thành lập tổ chức của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ có 10 cán bộ gồm: 01 Chánh án (nguyên là Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp của Chính phủ lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam do Trung ương điều về), 01 Phó Chánh án, Thẩm phán, cán bộ khác được tăng cường từ phía Bắc và các ngành khác chuyển qua, đã được bồi dưỡng kiến thức pháp lý tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tư pháp tổ chức. Đối với Tòa án nhân dân cấp huyện, thị những ngày đầu thành lập cũng chỉ có 3 đến 5 cán bộ.

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và Tòa án nhân dân tối cao cùng với sự phấn đấu, khắc phục những khó khăn, thử thách. Sau 42 năm xây dựng và phát triển Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tây Ninh đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao. Hệ thống tổ chức ngày càng được củng cố và kiện toàn theo luật tổ chức Tòa án nhân dân.

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tây Ninh đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tỉnh nhà. Những thành tích đã đạt được trong những năm qua là minh chứng cho sự trưởng thành về công tác tổ chức cũng như trong hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

img


cdscv