Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án - TAND huyện Tân Biên

Image
Nguyễn Thọ Cường
Năm sinh: 1968
Quê quán: Hoằng Long, Hoằng Hóa, Thanh HóaChánh án - TAND huyện Dương Minh Châu

Image
Nguyễn Thị Bích Thủy
Năm sinh: 1972
Quê quán: An Tịnh, Trảng Bàng, Tây NinhChánh án TAND huyện Bến Cầu

Image
Nguyễn Văn Nhàn
Năm sinh: 1963
Quê quán: Phước Đông, Gò Dầu, Tây NinhChánh án TAND TP Tây Ninh

Image
Trương Văn An
Năm sinh: 1963
Quê quán: Thanh Điền, Châu Thành, Tây NinhChánh án - TAND huyện Trảng Bàng

Image
Hồ Thị Mối
Năm sinh: 1972
Quê quán: Thanh Phước, Gò Dầu, Tây NinhChánh án - TAND huyện Gò Dầu

Image
Trần Thanh Vũ
Năm sinh: 1964
Quê quán: Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây NinhChánh án - TAND huyện Tân Châu

Image
Võ Văn Ngầu
Năm sinh: 1969
Quê quán: Long Tiên, Cái Lậy, Tiền GiangChánh án - TAND huyện Hòa Thành

Image
Phạm Thị Thùy Trang
Năm sinh: 1971
Quê quán: Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh.Chánh án - TAND huyện Châu Thành

Image
Trần Tuấn Vũ
Năm sinh: 1966
Quê quán: Hòa Thành, Tây NinhPhó Chánh án - TAND huyện Bến Cầu

Image
Nguyễn Hoàng Mai
Năm sinh: 1972
Quê quán: Bến Cầu, Tây NinhPhó Chánh án - TAND huyện Bến Cầu

Image
Trang Thái Châu
Năm sinh: 1981
Quê quán: Bến Cầu, Tây NinhPhó Chánh án - TAND thành phố Tây Ninh

Image
Lê Phan Tuyến
Năm sinh: 1969
Quê quán: Phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây NinhPhó Chánh án - TAND thành phố Tây Ninh

Image
Trần Văn Thiết
Năm sinh: 1966
Quê quán: Phước Chỉ, Trảng Bàng, Tây NinhPhó Chánh án - TAND Thành phố Tây Ninh

Image
Nguyễn Như Sơn
Năm sinh: 1974
Quê quán: Phước Chỉ, Trảng Bàng, Tây NinhPhó Chánh án - TAND huyện Dương Minh Châu

Image
Mai Thanh Tú
Năm sinh: 1981
Quê quán: Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây NinhPhó Chánh án - TAND huyện Dương Minh Châu

Image
Hà Chí Quốc
Năm sinh: 1976
Quê quán: Ba Tri, Bến TrePhó Chánh án - TAND huyện Gò Dầu

Image
Nguyễn Thị An
Năm sinh: 1968
Quê quán: Thanh Phước, Gò Dầu, Tây NinhPhó Chánh án - TAND huyện Gò Dầu

Image
Phan Thanh Tùng
Năm sinh: 1972
Quê quán: Cẩm Giang, Gò Dầu, Tây NinhPhó Chánh án - TAND huyện Châu Thành

Image
Đỗ Thanh Bình
Năm sinh: 1967
Quê quán: Thanh Điền, Châu Thành, Tây NinhPhó Chánh án - TAND huyện Trảng Bàng

Image
Phạm Văn Diệp
Năm sinh: 1969
Quê quán: Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây NinhPhó Chánh án - TAND huyện Trảng Bàng

Image
Nguyễn Tấn Đạt
Năm sinh: 1962
Quê quán: Phước Đông, Gò Dầu, Tây NinhPhó Chánh án - TAND huyện Trảng Bàng

Image
Phạm Văn Tâm
Năm sinh: 1971
Quê quán: Thanh Điền, Châu Thành, Tây NinhPhó Chánh án - TAND huyện Tân Biên

Image
Đặng Ngọc An
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình.Phó Chánh án - TAND huyện Tân Biên

Image
Nguyễn Văn Nam
Năm sinh: 1979
Quê quán: Thanh Chương, Nghệ AnPhó Chánh án - TAND huyện Hòa Thành

Image
Huỳnh Thị Kim Lành
Năm sinh: 1972
Quê quán: Lương Bình, Bến Lức, Long AnPhó Chánh án - TAND huyện Hòa Thành

Image
Nguyễn Hảo Phát
Năm sinh: 1966
Quê quán: Hòa Thành, Tây NinhPhó Chánh án - TAND huyện Tân Châu

Image
Trần Quốc Vũ
Năm sinh: 1968
Quê quán: Đức Huệ, Long AnPhó Chánh án - TAND huyện Tân Châu

Image
Hồ Văn Cường
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninhcdscv