Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 10/2018.doc

Lịch công tác Lãnh đạo năm 2018

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 10/2018

Ngày công tác

Họ và tên

Chức vụ

Nội dung công tác

Nơi Công tác

Thứ hai

Ngày 22/10

Sáng

    

Chiều

Thứ ba

Ngày 23/10

Sáng

    

Chiều

    

Thứ tư

Ngày 24/10

Sáng

    

Chiều

    

Thứ năm

Ngày 25/10

Sáng

Nguyễn Thị Tuyết Vân

P. Chánh án

Họp liên ngành

Công an tỉnh

Chiều

    

Thứ sáu

Ngày 26/10

Sáng

Nguyễn Thị Tuyết Vân

P. Chánh án

 

TP HCM

Chiều

  


cdscv