Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 1855 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Chị Nguyễn Thị Bích Trâm tranh chấp ly hôn với Nguyễn Văn Day TAND H. Gò Dầu 07/02/2028 13:30
2 Chị Nguyễn Thị Bích Trâm tranh chấp ly hôn với Nguyễn Văn Day TAND H. Gò Dầu 07/02/2028 13:30
3 vụ án “tranh chấp kết quả bán đấu giá” giữa nguyên đơn Nguyễn Công Tâm và bị đơn Uỷ ban nhân dân Thành Phố Tây Ninh TAND TX. Tây Ninh 22/10/2020 07:30
4 vụ án “tranh chấp kết quả bán đấu giá” giữa nguyên đơn Vũ Văn Huyến và bị đơn Uỷ ban nhân dân Thành phố Tây Ninh TAND TX. Tây Ninh 22/10/2020 07:30
5 vụ án “tranh chấp kết quả bán đấu giá” giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Hiệu và bị đơn Ủy ban nhân dân Thành phố Tây Ninh TAND TX. Tây Ninh 22/10/2020 07:30
6 vụ án “tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn Ngân Hàng VCB và bị đơn Công ty TNHH MTV Đinh Cát Hải TAND TX. Tây Ninh 15/10/2020 13:30
7 vụ án “tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Lanh và bị đơn Phạm Thanh Tân, Lê Quan Mẫn TAND TX. Tây Ninh 15/10/2020 09:30
cdscv