Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 2286 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Chị Nguyễn Thị Bích Trâm tranh chấp ly hôn với Nguyễn Văn Day TAND H. Gò Dầu 07/02/2028 13:30
2 Chị Nguyễn Thị Bích Trâm tranh chấp ly hôn với Nguyễn Văn Day TAND H. Gò Dầu 07/02/2028 13:30
3 vụ án “ly hôn, tranh chấp nuoi con” giữa nguyên đơn Phan Thị Ngà và bị đơn Huỳnh Văn Tấn TAND TX. Tây Ninh 30/07/2021 09:30
4 vụ án “tranh chấp đòi tài sản là quyền sử dụng đất, yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn Liêu Thị Bạch Tuyết và bị đơn Liêu Thị Phát TAND TX. Tây Ninh 30/07/2021 09:30
5 vụ án “ tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn Dương Ngọc Ân và bị đơn Nguyễn Phan Thư, Nguyễn Thị Kim Phụng TAND TX. Tây Ninh 30/07/2021 07:30
6 vụ án “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn Võ Thị Bích Phượng và bị đơn Mai Phong Vũ TAND TX. Tây Ninh 30/07/2021 07:30
7 vụ án “tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn Võ Thị Mẫn và bị đơn Lê Văn Triều, Võ Thị Kim Thúy TAND TX. Tây Ninh 30/07/2021 07:30
cdscv