Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 1790 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Chị Nguyễn Thị Bích Trâm tranh chấp ly hôn với Nguyễn Văn Day TAND H. Gò Dầu 07/02/2028 13:30
2 Chị Nguyễn Thị Bích Trâm tranh chấp ly hôn với Nguyễn Văn Day TAND H. Gò Dầu 07/02/2028 13:30
3 vụ án “tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn Trần Thiện Tín, Trần Thị Trúc Linh và bị đơn Trần Hải Anh TAND TX. Tây Ninh 30/09/2020 15:30
4 vụ án “tranh chấp yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở việc thực hiện quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Thanh và bị đơn Phạm Thị Thắm TAND TX. Tây Ninh 30/09/2020 15:30
5 Đặng Thị Tiền "ly hôn" Nguyễn Văn Tấn TAND H. Dương Minh Châu 30/09/2020 15:30
6 Lưu Thị Bích Thảo "ly hôn" Nguyễn Hoàng Hiếu TAND H. Dương Minh Châu 30/09/2020 15:00
7 Nguyễn Thị Bích Loan "ly hôn" Dương Văn Được TAND H. Dương Minh Châu 30/09/2020 14:30
cdscv