Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 1897 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Chị Nguyễn Thị Bích Trâm tranh chấp ly hôn với Nguyễn Văn Day TAND H. Gò Dầu 07/02/2028 13:30
2 Chị Nguyễn Thị Bích Trâm tranh chấp ly hôn với Nguyễn Văn Day TAND H. Gò Dầu 07/02/2028 13:30
3 vụ án “tranh chấp di sản thừa kế” giữa nguyên đơn Trần Thị Năm và bị đơn Nguyễn Thị Nguyệt TAND TX. Tây Ninh 31/12/2020 09:30
4 Vụ án “tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn Ngân hàng ACB và bị đơn Võ Thị Đào Xuân TAND TX. Tây Ninh 31/12/2020 09:30
5 vụ án “tranh chấp hợp đồng đặt cọc” giữa nguyên đơn Nguyễn Tấn Lợi và bị đơn Nguyễn Hữu Dũng, Tô Thị Thúy Nga TAND TX. Tây Ninh 31/12/2020 07:30
6 vụ án “tranh chấp hợp đồng mua bán” giữa nguyên đơn Nguyễn Thanh Tùng (chủ DNTN Uyên Trân) và bị đơn Công ty cổ phần giao thông Tây Ninh TAND TX. Tây Ninh 31/12/2020 07:30
7 vụ án “tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn Phùng Mười Hai và bị đơn Nguyễn Thị Mỹ Ngọc TAND TX. Tây Ninh 30/12/2020 09:30
cdscv